LYHYTTERAPEUTTI & TYÖNOHJAAJA  ELINA LILJA

Onnistumisia ja muutoksen mahdollisuuksia lyhytterapiasta ja työnohjauksesta!

Nopeutunut ja monimutkaistunut arki kuormittaa meistä useimpia. Elämä myös haastaa meitä jatkuvasti erilaisin tapahtumin ja muutoksin, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Se kysyy meiltä muutosvoimaa ja motivaatiota, psykologista joustavuutta sekä vahvaa itsetuntemusta. Haastavassa tilanteessa ulkopuolisen näkökulma ja avartavat keskustelut voivat helpottaa eteenpäin menemistä, tavoitteiden asettamista sekä valintojen ja päätösten tekoa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luonteeltaan valmentavaa ja sopii tueksi monenlaisiin haasteisiin elämänkriiseistä itsetunnon kehittämiseen. Lyhytterapiassa voidaan työskennellä myös tunteiden tai täsmällisten tavoitteiden parissa. Moni hyötyykin ratkaisukeskeisestä työskentelystä erilaisten hyvinvointi- ja elämäntapamuutosten yhteydessä. Maltilliset tavoitteet, sopivan kokoiset, oman näköiset muutoksen askeleet sekä ammattilaisen tuki ovat erinomainen pohja onnistumiselle. Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta hyödyt pieninäkin annoksina. Jo yksittäinen tapaaminen vahvistaa askeleitasi kohti toivottua suuntaa. Useampi tapaaminen mahdollistaa työskentelyn erilaisista näkökulmista, menneisyyden muodostamien uskomusten ja ajattelutapojen ravistelua sekä toimintatapojen uudistamista. Samalla vahvistuvat voimavarat, arjen tasapaino sekä resilienssi. Lue lisää lyhytterapiasta.

Työnohjaus sopii paitsi kaiken kokoisille yritysasiakkaille, myös yksityishenkilöille mm. työn kehittämiseen tai ammatillisen itsetuntemuksen vahvistamiseen. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Työnohjaus voi tilanteen mukaisesti olla toimintakykyä tukevaa, tutkiskelevaa pysähtymistä työn ilmiöiden äärelle tai suorituskyvyn haastamista kohti uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Työnohjaus sopii täsmätilanteisiin lyhytkestoisena coachauksena tai pidempikestoisena tukena laajempiin kehitys- ja muutostilanteisiin. Lue lisää työnohjauksesta.

Toteutan myös monipuolisia palautumisohjauksia yksilöllisesti ja ryhmille eri tyyppisillä kehon ja mielen painotuksilla. Lajivalikoimaan kuuluvat asahi-kehonhuolto, mindfulness, Metsämieli® sekä yin-jooga. Näillä palveluilla vastaamme erilaisten kohderyhmien vaihteleviin palautumisen tarpeisiin ja jaksamisen haasteisiin. Lue lisää palautumisohjauksista.

Lyhytterapeutti & työnohjaaja Elina Lilja 

💻  mielenliekki@gmail.com www.mielenliekki.fi

☎️ 040-503 3154