LYHYTTERAPEUTTI ELINA LILJA

Arjessa voimavarat vaihtelevat niin oman sisäisen tilasi kuin ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Pitkittynyt stressi, jatkuvat huoliajatukset ja palautumisen vaikeus ovat usein merkkejä siitä, että voimavaroja kuluu enemmän kuin niitä muodostuu.

Haastavassa elämänvaiheessa on tärkeää päästä nopeasti tarkastelemaan ja purkamaan tilannetta ja sen aiheuttamaa ylikuormitusta. Matalan kynnyksen keskusteluapuna toimiva lyhytterapeutti auttaa ja tukee muutoksen käynnistymisessä. Lyhytterapiasta voit saada toimivaa ensiapua myös odottaessasi Kelan tukeman psykoterapian alkamista.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta hyödyt pieninäkin annoksina. Yksittäinenkin tapaaminen voi auttaa valitsemaan juuri oikeat avaimet kohti toivottua muutosta. Jo muutama tapaaminen auttaa itsesi ja tilanteesi avoimessa tutkiskelussa, vahvistaen omaa voimaasi sekä avartaen ajattelu- ja toimintamallejasi. Mielen hyvinvoinnista ja resilienssistä huolehtiminen ovat arvokkaita lahjoja itsellesi. Voimavaroja voit kerryttää varastoon myös silloin, kun arki on tasaista ja kaikki on hyvin.

Paras hetki käynnistää hyvän olon kipinöinti, on juuri nyt!

Lyhytterapeuttisi Hauholla ja etänä.

Erityisosaamistani lyhytterapeuttina ovat jaksamisen ja palautumisen tukeminen, kriisi- ja muutostilanteet, ahdistuneisuus, masentuneisuus, stressi, uupumus, parisuhteet, vuorovaikutus- ja tunnetyöskentely, kehon ja mielen hyvinvointi. Työskentelen yksilöasiakkaiden, pariskuntien sekä työyhteisöjen kanssa.

Toimin voimavaroja tukien sekä hyvää ja toimivaa vahvistaen. Ratkaisukeskeisten työmenetelmien ja keskustelujen tukena käytän monipuolisia työtapoja useista terapiasuuntauksista, mindfulness- ja rentoutusharjoituksia sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävää Metsämieli-menetelmää.

Omaan pitkän taustan henkilöstö- ja koulutustehtävistä. Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin kaksivuotiset opinnot olen suorittanut Helsingin Psykoterapiainstituutissa. Opiskelen aktiivisesti ja hankin jatkuvasti lisää tietoa ja uusia ammatillisia näkökulmia voidakseni auttaa juuri sinua. Opiskelen parhaillaan myös työnohjaajaksi Muurlan Opistossa (2022 - 2024).

Lyhytterapeutti & Metsämieli-kouluttaja Elina Lilja 

💻  mielenliekki@gmail.com www.mielenliekki.fi 

☎️ 040-503 3154