LYHYTTERAPEUTTI & TYÖNOHJAAJA  ELINA LILJA

Onnistumisia ja muutoksen mahdollisuuksia lyhytterapiasta ja työnohjauksesta!

Nopeutunut ja monimutkaistunut arki kuormittaa meistä useimpia. Elämä myös haastaa meitä jatkuvasti erilaisin muutoksin, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Muutoksesta on tullut pysyvä ilmiö, joka vaatii meiltä joustavuutta, itsetuntemusta ja jatkuvaa uudistumista. Muutos voi olla toivottu tai ilmestyä pyytämättä ja yllättäen. Haastavissa muutostilanteissa eteenpäin meneminen, tavoitteiden asettaminen sekä valintojen ja päätösten teko voi tuntua vaikealta.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii yksityishenkilölle tukemaan muutoksen käynnistymisessä, auttamaan motivaation muodostamisessa sekä selkeyttämään muutokseen liittyviä tunteita ja merkityksiä. Samalla huolehdit mielesi hyvinvoinnista ja resilienssistä, vahvistaen voimavarojasi ja kehittäen itsetuntemustasi. Moni hyötyy lyhytterapiasta myös erilaisten hyvinvointi- ja elämäntapamuutosten yhteydessä. Maltilliset tavoitteet, sopivan kokoiset, oman näköiset muutoksen askeleet sekä ammattilaisen tuki ovat erinomainen pohja onnistumiselle. Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta hyödyt pieninäkin annoksina. Jo yksittäinen tapaaminen vahvistaa askeleitasi kohti toivottua suuntaa. Muutama tapaaminen auttaa tilanteesi monipuolista tutkiskelua, avartaen näkökulmiasi sekä vahvistaen uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Lue lisää lyhytterapiasta.

Työnohjaus sopii paitsi kaiken kokoisille yritysasiakkaille, myös yksityishenkilöille mm. työn kehittämiseen sekä muutosten toteuttamiseen onnistuneesti ja innostuneesti. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Työnohjaus voi tilanteen mukaisesti olla toimintakykyä tukevaa, tutkiskelevaa pysähtymistä työn ilmiöiden äärelle tai suorituskyvyn haastamista kohti uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Työnohjaus sopii täsmätilanteisiin lyhytkestoisena coachauksena tai pidempikestoisena tukena laajempiin kehitys- ja muutostilanteisiin. Lue lisää työnohjauksesta.

Toteutan myös monipuolisia palautumisohjauksia yksilöllisesti ja ryhmille eri tyyppisillä kehon ja mielen painotuksilla. Lajivalikoimaan kuuluvat asahi-kehonhuolto, mindfulness, Metsämieli® sekä yin-jooga. Näillä palveluilla vastaamme erilaisten kohderyhmien vaihteleviin palautumisen tarpeisiin ja jaksamisen haasteisiin. Lue lisää palautumisohjauksista.

Lyhytterapeutti & työnohjaaja Elina Lilja 

💻  mielenliekki@gmail.com www.mielenliekki.fi

☎️ 040-503 3154